Vietnamese      Chinese
Chi tiết sản phẩm

Máy nghiền thí nghiệm

Loại: Phụ tùng phòng thí nghiệm
Mã sản phẩm: B155
Giá: Call

Sản phẩm liên quan
B149 - Bộ phân tich khí than       
B149 - Bộ phân tich khí than
B150 - Máy nghiền men siêu tốc       
B150 - Máy nghiền men siêu tốc
B151 - Hũ nghiền       
B151 - Hũ nghiền
B152 - Cân điển tử       
B152 - Cân điển tử
B153 - Cốc đo tỷ trọng       
B153 - Cốc đo tỷ trọng
B154 - Sàng rung thí nghiệm       
B154 - Sàng rung thí nghiệm
B155 - Máy nghiền thí nghiệm       
B155 - Máy nghiền thí nghiệm
B156 - Máy trộn       
B156 - Máy trộn
B157 - Máy in       
B157 - Máy in