Vietnamese      Chinese
Chi tiết sản phẩm

Màng bơm

Loại: Phụ tùng tháp sấy phun
Mã sản phẩm: B37
Giá: Call

Sản phẩm liên quan
B35 - Đầu phun       
B35 - Đầu phun
B37 - Màng bơm       
B37 - Màng bơm
B38 - Bép phun 1       
B38 - Bép phun 1
B39 - Bép phun 2       
B39 - Bép phun 2
B40 - Vỏ bép phun inoc       
B40 - Vỏ bép phun inoc
B41 - Quạt hút bụi       
B41 - Quạt hút bụi